החנות

אצבע לקריאה – ונגה
מרץ 14, 2018
אצבע לקריאה (קטן) – טבעי שרוף
מרץ 14, 2018

אצבע לקריאה – איפאה

40.00

אצבע לקריאה בתורה באורך 29 ס"מ