החנות

אצבע לקריאה (קטן) – טבעי שרוף
מרץ 14, 2018
אצבע לקריאה(קטן) – ונגה
מרץ 14, 2018

אצבע לקריאה (קטן) – מהגוני

25.00

אצבע לקריאה בתורה באורך 21 ס"מ